majdapekna@zpramena.sk

+421 908 455 859

Yogacamp 2023 - festival jogy nielen o joge

od 26.08.2023 08:00
do 27.08.2023 20:00

Yogacamp 2023 – festival jogy nielen o joge. Srdečne pozývame na štvrtý ročník festivalu, ktorého program opäť zaručuje prežitie dvoch víkendových dní v priestore plnom tvorivej atmosféry. Každoročne náš festival navštívia inšpiratívni lektori i propagátori ciest objavujúcich zákutia ľudskej duše. Ani tento ročník nie je výnimkou. Nahliadnite do programu, vyberte si z jeho bohatej ponuky. Tešíme sa na víkend plný radosti, šťastia, spokojnosti. Na čas, kedy splynieme v dave, dotkneme sa svojich hraníc, spojíme sa so sebou. Spomenieme si na svoje detské duše, ponoríme sa do tvorivosti, tanca i meditácie . Podporíme sa v kreativite, vzdelávaní. Možno sa aj niečo nové naučíme. Určite zrelaxujeme.

VstupenkyWeb

Janko Svetlan Majerčík
koncert vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne

od 28.07.2023 18:00
do 28.07.2023 19:15

Koncert s bardom slovenského folku - Jankom Svetlanom Majerčíkom - ktorý sprevádza svojou hrou prednášky Jaroslava Dušeka - organizujeme pod hlavičkou OZ Z prameňa v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne v letnej čitárni na Jaselskej ulici 2 o 18.00 hod.
Srdečne pozývame.

Vstupenky

Pjér la Šé´z - prednáška Hranice v nás

od 23.04.2023 17:00
do 23.04.2023 19:00

Pozývame Vás na prednášku s popredným psychoterapeutom, hudobníkom, hercom a spisovateľom Pjérom la Šé´z na tému Hranice v nás. Čo sú hranice? Línie vymedzujúce priestor, oddeľujúce hmotu, označujúce entitu, evokujúce udržať rešpekt. Sú našimi sprievodcami? Pomocníkmi? Ochrancami? Vedú nás akceptovať inakosť? Definujú prirodzenosť a patológiu nášho konania a myslenia? Potrebujeme ich vôbec? Umožňujú nám voľný pohyb nielen v priestore, v duchovnom svete? Prelínajú sa? Núti nás niečo ich stavať? Zachytia zblúdeného pocestného, otvoria mu náruč a ukážu mu príbytok v ľudskom spoločenstve? Toľko otázok a toľko odpovedí. Možno všetky hranice vychádzajú hlboko z nás. A odpovede sú iba v nás. Poďme sa spoločne zamyslieť a podebatovať.
Na mieste je možnosť zakúpenia kníh Pjéra la Šé´z.
Miesto konania: Kultúrny dom Trenčín - Nové Zlatovce
Dátum: 23.4.2023
Cena v predpredaji: 14 eur
Cena na mieste: 18 eur
Predpredaj je už spustený.
Počet účastníkov je limitovaný.

FacebookVstupenkyWeb

Pjér la Šé´z - Hranice v nás - workshop

od 22.04.2023 14:00
do 23.04.2023 14:00

Dvojdňový seminár s psychoterapeutom, spisovateľom, hudobníkom a hercom Pjér la Šé´zom tentokrát na tému Hranice v nás. Hranice. Línie vymedzujúce priestor, oddeľujúce hmotu, označujúce entitu, evokujúce udržať rešpekt. Sú našimi sprievodcami? Pomocníkmi? Ochrancami? Vedú nás akceptovať inakosť? Definujú prirodzenosť a patológiu nášho konania a myslenia? Potrebujeme ich vôbec? Umožňujú nám voľný pohyb nielen v priestore, v duchovnom svete? Prelínajú sa? Núti nás niečo ich stavať? Zachytia zblúdeného pocestného, otvoria mu náruč a ukážu mu príbytok v ľudskom spoločenstve? Toľko otázok a toľko odpovedí. Možno všetky hranice vychádzajú hlboko z nás. A odpovede sú iba v nás.

FacebookVstupenkyWeb

Koncert Janka Svetlana Majerčíka

od 21.04.2023 19:00
do 21.04.2023 20:30

V Trenčíne v Kultúrnom dome Zlatovce o 19:00 hod.

Jano Svetlan Majerčík - muž s krásnym hlasom, ktorý sprevádzajú sýte zvuky jeho gitár. Ale predovšetkým básnik, ktorý svoje básne tak neopakovateľne zhudobňuje. Prinášajúc nám Pravdu, Múdrosť, Cit. Muž, ktorý vie, lebo kedysi už prežil. Nie, on nie je pesničkár. On je bard.

Vstupenky

Čo počúva srdce a nesie dych

od 18.03.2023 14:00
do 18.03.2023 18:00

Metóda rodinných konštelácií, ktorých autorom je Bert Hellinger, je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme porušené, a tak prináša možnosť zmeny postoja klienta k životným situáciám a vedie k zmenách v jeho živote. Bert Hellinger popisoval svoju prácu ako vynášanie skutočnosti na svetlo.
Vynášanie skutočnosti na svetlo, a s tým spojené opúšťanie ilúzií, je cesta ako pomôcť sebe samému. Pozrieť sa skutočnosti tvárou v tvár je možnosťou začať, pokračovať, či umocniť proces samo-liečenia. Metóda je založená na troch základných pravidlách, ktorých dodržiavanie je pre správne fungujúci systém nutnosťou.
Prvým pravidlom je, že každý patrí do systému. Každý, hoci aj „čierna ovca“ rodiny. Vytesnenie jedného z členov systému prináša nesúlad vo vzťahoch.
Druhým pravidlom je rešpektovanie poradia príchodu jednotlivých členov do systému. Nerešpektovanie poradia je dôvodom jeho nesúladu.
Tretím pravidlom je rovnováha medzi dávaním a braním. Porušením, prípadne porušovaním tohoto pravidla rovnako vchádza do systému nesúlad.
Konštelačnou metódou je možné porušenia pravidiel rodinných, firemných a iných systémov uvidieť. Zvedomnenie toho, čo na nevedomej úrovni vieme (hoci tomu nemusíme vždy rozumieť) umožňuje začatie liečenia systému. Deje sa to prostredníctvom nás samých, našej ochoty vidieť skutočnosť takú, aká je. Deje sa to cez zmenu nášho postoja. Zmena postoja umožňuje zmenu v systéme.
Systemické konštelácie sú prirodzeným pokračovaním formátu rodinných konštelácií. Ukazujú to, čo sa dnes dostáva stále viac do povedomia, naše traumy môžu byť dôsledkom rodových záťaží. Sú spôsobom, ako ozdraviť nimi poznačené vzťahy.

FacebookWeb

Konštelačné popoludnie - Uvidenie skrytého

od 04.02.2023 14:00
do 04.02.2023 18:00

Väčšina z nás pozná situácie, kedy nás zarazí ako sa chováme, alebo aké slová vypustíme z úst. Momenty, v ktorých nemáme naše správanie pod kontrolou a aj napriek opakovaným predsavzatiam typu "toto už nikdy neurobím" zopakujeme predchádzajúcu skúsenosť a s otázkou "Už zasa!?" stojíme prekvapení a nahnevaní sami na seba. Uvedomujeme si čo sa stalo, preberáme to s priateľmi hľadáme cesty ako to zmeniť. Ako je možné uvidieť a pochopiť čo nás ťahá k správaniu nad ktorým niekedy krútime hlavou alebo iným pripadá nepochopiteľné? Prostredníctvom metódy systemických konštelácií je možné "uvidieť" vzorce do ktorých nás vlečú systémy, ktorých sme súčasťou. Až ich uvidenie nám dá na výber čo a ako vo svojom živote zmeniť.

FacebookWeb

Systemické konštelácie - Od začiatku doteraz

od 19.11.2022 14:00
do 19.11.2022 18:00

Metóda systemických konštelácií, ktorých autorom je Bert Hellinger, je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme porušené a tak prináša možnosť zmeny postoja klienta k životným siutáciám a vedie k zmenách v systéme a teda aj v jeho živote. Bert Hellinger popisoval svoju prácu ako vynášanie skutočností na svetlo. Vynášanie skutočností na svetlo, a s tým spojené opúšťanie ilúzií, je cesta ako pomôcť sebe samému. Pozrieť sa skutočnosti tvárou v tvár je možnosťou začať, pokračovať, či umocniť proces samo-liečenia. Metódou systemických konštelácií je možné porušenia pravidiel rodinných, firemných a iných systémov „uvidieť“. Zvedomnenie toho, čo na nevedomej úrovni vieme (hoci tomu nemusíme vždy rozumieť) umožňuje začatie liečenia systému. Deje sa to prostredníctvom nás samých, našej ochoty vidieť skutočnosť takú, aká je. Deje sa to cez zmenu nášho postoja. Zmena postoja umožňuje zmenu v systéme.

FacebookWeb

Systemické konštelácie - Čo v nás čaká na zmenu

od 29.10.2022 17:00
do 29.10.2022 19:00

Metóda systemických konštelácií, ktorých autorom je Bert Hellinger, je využívaná na zviditeľnenie toho, čo je v systéme porušené a tak prináša možnosť zmeny postoja klienta k životným siutáciám a vedie k zmenách v systéme a teda aj v jeho živote. Bert Hellinger popisoval svoju prácu ako vynášanie skutočností na svetlo. Vynášanie skutočností na svetlo, a s tým spojené opúšťanie ilúzií, je cesta ako pomôcť sebe samému. Pozrieť sa skutočnosti tvárou v tvár je možnosťou začať, pokračovať, či umocniť proces samo-liečenia. Metódou systemických konštelácií je možné porušenia pravidiel rodinných, firemných a iných systémov „uvidieť“. Zvedomnenie toho, čo na nevedomej úrovni vieme (hoci tomu nemusíme vždy rozumieť) umožňuje začatie liečenia systému. Deje sa to prostredníctvom nás samých, našej ochoty vidieť skutočnosť takú, aká je. Deje sa to cez zmenu nášho postoja. Zmena postoja umožňuje zmenu v systéme.

Facebook

Ramivana - muzikoterapeutický koncert a workshop Liečivý hlas

od 24.09.2022 13:00
do 24.09.2022 19:00

Pozývame vás na muzikoterapeutický koncert, zvukovú meditáciu, vibračný kúpeľ a vašu osobnú cestu zvukom mongolských hrdelných spevov a tradičných hudobných nástrojov z celého sveta. Tento koncert si môžete vychutnať samostatne alebo sa môžete zúčastniť aj workshopu Liečivý hlas, Na ňom sa budeme zameriavať na liečenie samého seba a pomáhanie druhým využívajúc rôzne metódy práce s energiou a so svojím hlasom. Liečivý hlas - workshop 13:00 - 16:00 Cesta zvukom - 17:00 - 19:00

FacebookVstupenky

Uvidenie skrytého - systemické konštelácie

od 08.09.2022 17:00
do 08.09.2022 21:00

Väčšina z nás pozná situácie, kedy nás zarazí ako sa chováme, alebo aké slová vypustíme z úst. Momenty, v ktorých nemáme naše správanie pod kontrolou a aj napriek opakovaným predsavzatiam typu "toto už nikdy neurobím" zopakujeme predchádzajúcu skúsenosť a s otázkou "Už zasa!?" stojíme prekvapení a nahnevaní sami na seba. Uvedomujeme si čo sa stalo, preberáme to s priateľmi hľadáme cesty ako to zmeniť. Ako je možné uvidieť a pochopiť čo nás ťahá k správaniu nad ktorým niekedy krútime hlavou alebo iným pripadá nepochopiteľné? Prostredníctvom metódy systemických konštelácií je možné "uvidieť" vzorce do ktorých nás vlečú systémy, ktorých sme súčasťou. Až ich uvidenie nám dá na výber čo a ako vo svojom živote zmeniť.

Facebook

Yogacamp 2022 - festival jogy nielen o joge

od 03.09.2022 09:00
do 04.09.2022 20:00

Festival o zdraví, joge a radosti - takto znie podtext festivalu, ktorý vznikol veľmi spontánne v roku - v roku 2020. Jeho neoficiálnou ideou bola sloboda, voľnosť, súdržnosť, zdravie, rodina, priatelia, energia, zážitky, poznanie, láska. Všetky tieto atribúty sa spojili a vyčarovali nádherný deň. V tomto duchu vzniká v poradí 3. ročník Yogacampu. S malým podtitulom: nie som na svete sám.

FacebookVstupenkyWeb

Hudobno-meditačné popoludnie

od 07.05.2022 15:00
do 07.05.2022 21:00

Srdečne pozývame na príjemné podujatie nazvané Hudobno-meditačné popoludnie - hudbou k meditácii, meditáciou k hudbe. Pozvali sme troch zástupcov mužskej energie, aby nás zasvätili do svojho umenia, potešili naše duše, naladili na zvládanie životných situácií, naviedli nás na cestu lásky a slobody mysle.

Web

Pjér la Šé ´z - Indián v dnešnej dobe - workshop

od 29.04.2022 16:00
do 30.04.2022 15:00

Worskhop s psychoterapeutom, spisovateľom, hudobníkom a hercom na tému Indián v dnešnej dobe.

VstupenkyWeb

Ramivana - Cesta zvukom

od 29.01.2022 17:00
do 29.01.2022 19:00

Liečivá Cesta Zvukom

Nechajte sa uniesť relaxačnou Cestou zvukom, plnou bohatých tónov Khoomei mongolských hrdelných spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta (austrálske didgeridoo, indiánske flauty, drumble z rôznych krajín, shruti box, tibetské spievajúce misky, symfonické gongy, zvonkohry a mnohé iné). Tieto nádherné vibrácie putujú okolo a cez vaše telo, čo vám dovolí sa uvoľniť a ísť hlboko na vašu osobnú cestu, pričom sa spúšťa úžasný samoliečiaci proces. Večer sa končí otvorenou diskusiou. Na mieste je možnosť zakúpenia relaxačných CD a hudobných nástrojov z celého sveta.

FacebookVstupenky

Ramivana - Cesta zvukom

od 23.10.2021 17:00
do 23.10.2021 19:00

Liečivá Cesta Zvukom

Nechajte sa uniesť relaxačnou Cestou zvukom, plnou bohatých tónov Khoomei mongolských hrdelných spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta (austrálske didgeridoo, indiánske flauty, drumble z rôznych krajín, shruti box, tibetské spievajúce misky, symfonické gongy, zvonkohry a mnohé iné). Tieto nádherné vibrácie putujú okolo a cez vaše telo, čo vám dovolí sa uvoľniť a ísť hlboko na vašu osobnú cestu, pričom sa spúšťa úžasný samoliečiaci proces. Večer sa končí otvorenou diskusiou. Na mieste je možnosť zakúpenia relaxačných CD a hudobných nástrojov z celého sveta.

FacebookVstupenky

Yogacamp 2021 - festival jogy nielen o joge

od 03.09.2021 16:00
do 04.09.2021 22:00

Festival jogy nielen o joge

- takto znie podtext festivalu, ktorý vznikol veľmi spontánne vlani - v roku 2020. Jeho neoficiálnou ideou bola sloboda, voľnosť, súdržnosť, zdravie, rodina, priatelia, energia, zážitky, poznanie, láska. Všetky tieto atribúty sa spojili a vyčarovali nádherný deň. V tomto duchu vzniká v poradí 2. ročník Yogacampu. S malým podtitulom: som bytosť plná zdravia, spokojnosti a lásky.

Na živote je najkrajší život sám. So všetkými jeho priamymi cestami, ale i, nie vždy malebnými, zákutiami. Na kvalite života sa podieľame sami, sami sme si tvorcami svojho šťastia, plne nesieme zodpovednosť za svoje činy, rozhodnutia, zdravie. Každý z nás má na výber, ako rozohrá svoj životný príbeh. A či zostane v úlohe pasívneho hráča, alebo prevezme rolu režiséra. A v akej kondícii svoje telo, dušu i myseľ udrží. Áno, samozrejme, existujú okolnosti, ktoré nie sme schopní predvídať a ovplyvniť. V okamihu sa nečakane ocitneme v nevôli osudu. Ako sa v tej chvíli s nepohodou vyrovnať, ako sa postarať o rany na tele i duši? Existuje zaručený recept na opravu, na šťastie? Musíme nevyhnutne stratiť svoju životnú silu, zdravie? Môžeme a nemusíme. Jednou z alternatív, ktorá nám pomôže sa v pavučine otázok zorientovať je joga. Samozrejme, že samotná joga nie je liek. Je to cesta. Joga nie je iba o fyzických pozíciách. Učí nás spomenúť si na dych - nástroj - ktorý sme zabudli správne používať a prostredníctvom rôznych dýchacích techník sa napojiť na svoju jedinečnú podstatu, na svoju integritu. Učí nás spomaliť, rozpoznať skutočnú podstatu života, učí nás umeniu meditovať, milovať, prijímať, rozdávať.

O skúsenosti, vedomosti a benefity vznikajúce z praktikovania jogy sa s Vami radi podelia prostredníctvom lekcií a workshopov lektori jogy nielen z trenčianskych jogových štúdií. Srdečne Vás pozývame a veľmi sa na stretnutie s Vami tešíme.

Web

Yogacamp 2020 - festival jogy nielen o joge

od 19.09.2020 10:00
do 19.09.2020 21:00

Sloboda, voľnosť, súdržnosť, zdravie, rodina, priatelia, energia, zážitky, poznanie, láska. Toto je idea nášho malého festivalu, ktorý vznikol veľmi spontánne. Máme priestor a máme spoločnú lásku k joge. A ďalej nechávame vesmír, nech nás vedie zrealizovať náš sen. A možno aj ten Váš.

Popredné trenčianske jogové štúdiá a ich lektori zaujímavou formou odprezentujú ukážky svojich hodín. Srdečne Vás na túto akciu pozývame. Príďte si zacvičiť spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, kamarátmi, známymi, alebo i sami. Možno budete prekvapení, akú širokú škálu joga ponúka, s kým a kde všade sa dá cvičiť.

Ďalej ponúkame plnú škálu sprievodného programu. Ideálne je prísť, pozrieť, vyskúšať.

Súčasťou festivalu sú meditácie a dychové cvičenia, prednášky a diskusie na rôzne témy, masáže, detská zóna s animátormi, maľovanie hennou, food zóna, chill out zóna, výborná káva, čajovňa, degustácia vín v cene vstupenky, prezentácia výrobkov kreatívnych ľudí, hudobné vstupy, ktoré vyvrcholia akustickým koncertom hráčov na etno nástroje.

Web