majdapekna@zpramena.sk

+421 908 455 859

   Lekcia jogy v Dennom centre Sihoť je určená predovšetkým začiatočníkom, seniorom. Je ladená v pomalšom tempe, vychádza z potrieb tela a duše, vyzdvihuje citlivý prístup k sebe.